ฉีดวัคซีน
วันที่โครงการค่าบริการลงทะเบียน
พนักงานครอบครัวพนักงาน
20 ส.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565จองและจ่ายมัดจำ วัคซีน Moderna รอบไตรมาส 1 ปี 2565ตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนลงทะเบียน
01 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน Moderna สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบที่ 1/2564ตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนลงทะเบียน