ฉีดวัคซีน
วันที่โครงการค่าบริการลงทะเบียน
พนักงานครอบครัวพนักงาน
20 ส.ค. - 31 ต.ค. 2564จองและจ่ายมัดจำ วัคซีน Moderna รอบไตรมาส 1 ปี 2565ตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนลงทะเบียน
13 - 31 ต.ค. 2564นัดฉีดวัคซีน วัคซีน Moderna (อยู่ระหว่างทดสอบ)ตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผน
ปิดลงทะเบียน