ฉีดวัคซีน
วันที่โครงการค่าบริการลงทะเบียน
พนักงานครอบครัวพนักงาน
20 ส.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565จองและจ่ายมัดจำ วัคซีน Moderna ณ. รพ.ซีจีเอช สายไหม รอบไตรมาส 1 ปี 2565ตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนลงทะเบียน
01 ธ.ค. 2564 - 28 มิ.ย. 2565ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน Moderna ณ รพ.ซีจีเอช สายไหม สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบที่ 1/2564ตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนลงทะเบียน
20 เม.ย. 2565 - 31 ม.ค. 2566โปรโมชั่นวันแรงงาน เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา Moderna covid-19 Vaccine 2565ตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนตัดสิทธิ์ สวัสดิการตามแผนลงทะเบียน